Dresy damskie - sklep internetowy Dresy24.com

...jest pusty

Bezpieczne zakupy
Bezpieczne zakupy
W ciagu 14 dni możesz zwrócić zakupione produkty. Gwarantowany 100% zwrot pieniędzy.

logo-zwrot-1

Bezpieczne płatności

logo-payu


Płatnaści kartami kredytowymi VISA i Mastercard

visa-master-logo-4
Zamów przez telefon

 Zamów przez 

telefon:

tel. 662137155

tel. 22 672 78 05 

 godz. 11.00- 16.00
Odbiór osobisty

Odbiór osobisty

Warszawa, ul. Kresowa 9a 
w godz 11.00-16.00
  
Mapka dojazdu 
w zakładce kontakt
Ekspresowa wysyłka
wysyłka-baner1
Aukcje Allegro
Dresy24 na
logo-Allegro-8
Już  ponad
40.000  pozytywnych 
opini i komentarzy
o firmie.
Regulamin

REGULAMIN

 1. Postanowienia ogólne.

  • Regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.dresy24.com. W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Internet Explorer, Opera – Mozilla, Firefox, itd.
   • Sprzedawcą jest firma ATLANTEX Jacek Kowalik z siedzibą w 03-922 Warsawia ul.Międzynarodowa 32/34a lok 172, NIP 1130106134, REGON 011131653e-mail: sklep@dresy24.com, telefon kontaktowy: +48 662-137-155;
    • Podane w ofercie ceny, są cenami brutto w walucie polskiej.

    1. Zakupy, płatności i dostawa.

     • Wszystkie zamówienia w naszym sklepie są zamówieniami z obowiązkiem zapłaty;
      • Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;
       • Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru, oraz odbiór osobisty w Warszawie ul. Kresowa 9A, od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 16; prosimy przed przyjazdem umówić się mailowo lub telefonicznie: 662-137-155

       koszt dostawy:

       1. za pobraniem -szczegóły patrz strona informacyjna: Koszt dostawy
       2. przedpłata na konto -szczegóły patrz strona informacyjna: Koszt dostawy
       • Zamówienie powinno zawierać telefon kontaktowy, który będzie przekazany kurierowi do kontaktu przed dostawą,
       • ewentualne żądanie faktury VAT wraz z danymi do faktury (w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon fiskalny);
        • Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 7 dni dokonać przelewu na Nr rachunku bankowego: 81 2130 0004 2001 0722 1690 0001, Nazwa i adres odbiorcyATLANTEX Jacek Kowalik, 03-922 Warszawa, ul. Międzynarodowa 32/34a lok 172 Tytuł płatności: nr zamówienia;
         • Każdy towar staramy się wysłać w terminie do 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki – zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi dostawa będzie niezwłoczna i nastąpi nie później niż do 30 dni;
          • Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy, aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad;          1. Odstąpienie od umowy.

          3.1 Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

          Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

          Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj.

          ATLANTEX Jacek Kowalik, 03-922 Warszawa, ul. Międzynarodowa 32/34a lok 172,

          e-mail: sklep@dresy24.com

          telefon kontaktowy: +48 662-137-155

          o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

          Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (który dostępny jest poniżej), jednak nie jest to obowiązkowe.

          Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

          3.2 Skutki odstąpienia od umowy:

          W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

          Proszę odesłać nam rzeczy na adres: ATLANTEX Jacek Kowalik, 03-922 Warszawa, ul. Międzynarodowa 32/34a lok 172 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

          Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

          Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

          3.3 Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

          1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

          2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

          3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

          4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

          5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

          6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

          7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

          8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

          9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

          10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

          11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

          12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

          13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

          3.4 Zgodnie z art. 34 Ustawy o prawach konsumenta:

          1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy;

          Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

          1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów ;
          2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczybędące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
          3. Reklamacja

          4.1 Reklamację prosimy zgłaszać na adres: ATLANTEX Jacek Kowalik, 03-922 Warszawa, ul. Międzynarodowa 32/34a lok 172 lub e-mail: sklep@dresy24.com

          4.2 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy konsumenckiej, na podstawie rękojmi, czy korzystając z gwarancji, a ponadto prosimy o opisanie:

          • zgłoszenie wady (usterki),
          • roszczenie,
          • dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową);

          4.3 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni;

          4.4 Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”

          4.5 Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta jest objętą gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego konsumenta.

          1. Poufność i ochrona prywatności.

          5.1 Firma ATLANTEX Jacek Kowalik, 03-922 Warszawa, ul. Międzynarodowa 32/34a lok 172, jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody;

          5.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a każdy klient ma prawo do ich wglądu.

          1. Postanowienia końcowe.

          6.1 Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej);

          6.2 Niniejszy regulamin sprzedawca wysyła do kupującego drogą elektroniczną w formie PDF, oraz udostępnia do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym;

          6.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (oraz kodeksu postępowania cywilnego), a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich;

          6.4 W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub trwale zmodyfikowane;

          6.5 W myśl art. 173 oraz 174 ustawy prawo telekomunikacyjne informujemy, że dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego są zbierane automatycznie. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Najczęściej włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie nie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki Cookie można w każdej chwili usunąć ze swojego komputera, a także można także tak skonfigurować przeglądarkę, że nie wpuści ww. plików - w tym celu należy użyć ustawień przeglądarki internetowej (np. wpisując w wyszukiwarkę frazę "ustawienia prywatności dla przeglądarki XYZ").

          Warszawa 25.12.2014r.

          WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

          (należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

          Adresat: ATLANTEX Jacek Kowalik, 03-922 Warszawa, ul. Międzynarodowa 32/34a lok 172,e-mail: sklep@dresy24.com, telefon kontaktowy:+48 662-137-155

          Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/następujących rzecz/y(*) / umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących

          rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

          – Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*) ……………………….;

          – Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………..;

          – Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………

          ………………………………………………………………………………………………….;

          Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

          ………………………………………………………………………………………………….

          Data …………………………………

          (*) Niepotrzebne skreślić.

           

          Akceptuję
          Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.